duminică, 31 mai 2009

Coxialism

În 2006 a publicat cartea The origin of God la editura Virtualbookworm Publishing din Statele Unite, carte în care Cerin înaintează o teorie a genezei universale.
Virtualbookworm Publishing afirmă că această carte este prima din lume care discută istoria şi biologia fiinţei umane în lumina unei noi filozofii.
Cerin denumeşte această filozofie în Coaxialismul, carte apărută în 2007 ca fiind coaxialism, stabilind principiile prin care se structuralizează coaxialimul.
Astfel coaxialismul devine un sistem filozofic invocat şi susţinut de Sorin Cerin care se axează pe faptul că orice adevăr care nu este adevărul absolut nu este adevăr ci minciună.
Susţine că viaţa omului este o minciună, un fals iar odată ce omul nu cunoaşte adevărul absolut nu cunoaşte nici cunoaşterea absolută, iar orice alt tip de cunoaştere este o necunoaştere.
Unul din principiile coaxialismului susţine că orice filozof care pretinde că spune adevărul este mincinos, întrucât nu există decât un singur adevăr şi anume adevărul absolut iar orice alt adevăr chiar fiind o frântură din adevărul absolut este un alt adevăr deci o minciună.
Coaxialismul susţine implicit unicitatea adevărului absolut.
În cadrul coaxialismului, fiecare factor creator reprezintă nu numai un număr pentru toţi ceilalţi factori creatori dar şi un cuvânt prin care se defineşte numărul respectiv, un înţeles semantic, care formează “Limbajul Pur Universal”.
Totalitatea cuvintelor “Limbajului Pur Universal” formează “Expresia Unică” a “Conştiinţei Universale”.
Odată ce totul este definit printr-o raportare la continuumul infinit şi Expresia Unică a Conştiinşţei Universale, va primi acest deziderat de continuitate de la continuitatea Limbajului Universal, ce defineşte continuumul infinit aflat într-o continuă ascensiune datorită funcţiei logice ce a survenit odată cu asimptotismul şi tangenţiabilitatea generând primul paralelism şi odată cu acesta adevărul coaxiologic.
Dacă în fenomenologia lui Husserl logica omului devine o conştiinţă a limbajului universal, la Cerin aceasta este doar o simplă logică a omului şi nicidecum logica coaxiologică, întrucât logica omului este bazată pe cunoaştere iar cunoaşterea la rândul ei este un simplu cuvânt matrice din infinitatea de astfel de cuvinte ale Limbajului Pur Universal, care privit ca unicitatea, ca întreg, determină Expresia Unică a Conştiinţei Universale şi de aici adevărul unic care nu poate fi fragmentat.
Cerin susţine că atunci când s-au determinat etern şi bineînţeles infinit caractersiticile continuumului infinit calitatea pe care o are reperul negaţiei este tocmai aceea de a anula asimptotismul continuumului infinit reperat astfel de către Formele Intangibile fapt care defineşte tangenţiabilitatea ca opus al asimptotismului.
Tangenţiabilitatea este aceea care va deveni liantul dintre lipsa de început al asimptotismului şi continuumul care va deveni continuumul infinit ca o eternă continuitate către un nou şi etern Limbaj Pur Universal.
Astfel Limbajul Pur Universal definit ca finit se realizează prin intermediul tangenţiabilităţii prin unirea datorata tangenţiabilităţii a asimptotismului ca primă caracteristică a continuumului infinit cu structuralizarea acestui continuum infinit definită şi prin Limbajul Pur Universal unde primeşte valenţele de continuitate, tocmai datorită tangenţiabilităţii care uneşte această structuralizare cu funcţia asimptotică ce-i va da impulsul de continuitate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu